AGRO-MIL iz Pojata

Potrebe savremenog tržišta postavile su proizvođačima stočne hrane visoke kriterijume kvaliteta i sofisticirane zahteve.
Jedan smo od retkih proizvođača stočne hrane na domaćem tržištu koji može da odgovori tim zahtevima.
Konstantnim tehnološkim usvršavanjem omogućena je proizvodnja najkvalitetnijih vrsta stočne hrane za sve vrste i kategorije domaćih životinja.
Svojom stručnim timom AGRO-MIL obezbeđuje kvalitetan servis svim korisnicima stočne hrane. Sa preko 80 sopstvenih maloprodajnih objekata i razgranatom distributivno-prodajnom mrežom omogućuje se konstantno snabdevanje tržišta.

Proizvodni program AGRO-MIL-a:

  • fabrika stočne hrane
  • inkubatorska stanica
  • farme za proizvodnju priplodnih jaja
  • farme za tov pilića
  • proizvodnja živinskog mesa

Kontakt:

37214 Pojate
Kralja Aleksandra 78
Tel / Faks: 037/805-000, 805-080, 805-154